Podjęcie produkcji tkanin w zielonej transformacji ograniczające emisję CO2, zużycie wody i odpowiedzialne stosowanie surowców w obiegu zamkniętym to wyznaczniki naszego działania. Obecną strategią naszej firmy jest maksymalne rozszerzenie asortymentu, zmiany technologii i dostosowanie funkcjonowania zakładu w ramach zielonej transformacji.

Podstawowym elementem naszych działań jest ograniczenie w produkcji tkanin sztucznych surowców m.in. poliesteru, poliamidu itp. w zamian na naturalne – wełnę i wiskozę. Dzięki temu spełnimy warunki biodegradowalności i jednocześnie oczekiwania zdrowotne. Ograniczamy także produkcję takich tkanin jak mieszanek wełniano-poliestrowych i poliamidowych. Najważniejszą cechą naszych produktów jest ich biodegradowalność jako towaru i powstałych odpadów, które w dużej części kierowane są do recyklingu.
To samo dotyczy wyrobów z naszych tkanin w postaci konfekcji, jak i kocy czy pledów.

Kolejnym posunięciem w zakresie naszych działań jest przygotowanie i projektowanie tkanin, koców, pledów na bazie naturalnych kolorów wełny i ich melanży, co ogranicza stosowanie barwników chemicznych. Praca Biura Inżynierii Tekstylnej ukierunkowana będzie na spełnianie oczekiwań klientów w zakresie projektowania tkanin z uwzględnieniem oddziaływania na środowisko.

Ekologiczny reżim technologii czynią naturalność naszych towarów, nie tylko w zakresie kocy, lecz pracujemy nad programem odzieżowym w tym zakresie.

Surowce wełniane to element wychowawczy wpisujący się w naturalne i ekologiczne poznanie zależności życia. Jest to pewnego rodzaju filozofia sprzyjająca kształceniu przyszłych pokoleń. Przed nami wiele pracy, ale też i możliwości działania na rzecz poprawy środowiska

Nasza strategia zielonej transformacji w skrótowej formie:

  • Produkcja tkanin biodegradowalnych potwierdzonych Certyfikatem.
  • Eliminowanie sztucznych chemikaliów i barwników oraz opieraniu się na naturalnych kolorach wełny.
  • Stosowanie technologii w cyklu zamkniętym – pozyskiwaniu surowców z własnego recyklingu.
  • Założenie Biura Inżynierii Tekstylnej pozwalającego tworzyć nowe tkaniny, spełniające wymogi klienta zgodnie z technologią przyjazną środowisku i klimacie (najniższy poziom emisji COw 1 m2 produkowanej tkaniny).
  • Posiadanie własnego ujęcia krystalicznej wody oraz wstępnej oczyszczalni ścieków.
  • Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez zainstalowanie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy 500 kW, infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.